Sastra Sunda

Surat Panungtung Taun

820 820 Lugina De

Kumaha kahirupan sastra Sunda salila sataun, ceuk tetempoan mah nya angger teu jauh jeung taun-taun saméméhna, alias kitu kénéh-kitu kénéh. Bisa jadi ari ditilik tina angka mah saenyana aya fluktuatifna.

read more

Gorombolan Dina Novél Sabalakana

820 820 Lugina De

Mungkin ogé kasang meuweuhna gorombolan di dinya téh -anu digambarkeun kajadianana di tatar Sunda, ngaranjah lembur, ngahuru paimahan, ngalibetkeun kakuatan tentara, sarta waktuna saméméh gubrag Orde Baru- lain kajadian anu kungsi kacatur dina sajarah.

read more

Sudin jeung Bulan

820 820 Hadi AKS

Lamun cunduk bulan purnama-ceuk kapercayaan urang lembur-nu gélo sok kanceuh. Naon patalina bulan jeung nu gélo, hésé nerangkeunana. Naha enya aya pakaitna atawa saukur kapercayaan wungkul, biheung. Nu puguh Sudin…

read more