Sajak

Puisi-Puisi Toni Lesmana

820 509 Toni Lesmana

Tungtung Sajak langit geuning ukur boéh nu kumalayang ngebutkeun jutaan météor di awang-awang lir tebar kembang, lir awur cium bumi humarurung, nyeuseup rénghap panyésaan nganganti nu baris ngampihan. gumuruh kasono…

read more

Lalampahan Puisi Toni

820 462 buruan

Salian ti muisi dina basa Indonesia, Toni ogé tapis nyajak dina basa indungna, basa Sunda. Malah apan ti dinya pamianganana. Kawas anu kungsi diunikeun ku jinisna sorangan, “Sastra Indonesia mah…

read more

Menikmati Puisi-puisi Mohamad Baihaqi Alkawy

820 462 buruan

Puisi-puisi Mohamad Baihaqi Alkawy menjadi karya puisi pertama yang tampil di rubrik Buruan (edisi 10/1/ 2019). Puisi-puisi yang disusun secara naratif. Meskipun demikian, tidak kehilangan unsur musikalitasnya. Menjadikan karyanya hadir…

read more

Subjéktivitas Godi: Antara Hirup jeung Pati

820 821 Arif Abdilah

Tapi aya deui pilihan séjén anu bisa dicokot ku Godi, nyaéta jalan pati. Batan kudu saendeng-endeng nandangan kapeurih, batan lana kudu nandangan katalangsara, tétéla ajal téh jadi hiji jalan pikeun ngabérésan sagalana.

read more

Luang tina Miang

820 820 Zaenal Abidin

Rohang-rohang anu muncul dina buku sajak Miang nya éta rohang anu posisina di luar tapi angger aya sajeroeun urang. Lantaran aya panto anu kudu dibuka (disurahan) di ungal rohangna.

read more

Pati dina Jagat Alit Godi

820 821 Arif Abdilah

Posisi Godi Suwarna dina hasanah kasusastraan Sunda anu bisa disebut ‘ahéng’—béda ti nu séjén—atawa baruntak kana kaayaan téma jeung éstétika sastra Sunda.

read more
error: