Sajak-Sajak Arif Abdilah

820 820 Arif Abdilah

Nu Lunta
: Adih

boa, peuting ayeuna
manéhna dirungkup sepi
di antara sarigsig jalan jeung
kangungun nu ngerem batin sorangan
manéhna tuluy lunta meulah peteng
nu ngarangsadan peuting

sanggeus lampar
dina sela-sela bilik kota
manéhna ngitung sésa umur
dina seuseukeut ramona
laju gunem jeung sepi

“léngkah téh lain baé perkara muru jugjugan
jeung udagan. kitu deui waktu,
lain baé perkara angka
jeung itungan mangsa. tapi saniskara lalakon
nu dicatetkeun baheula jeung ayeuna,”
cék sepi sabot milirkeun angin

di handapeun langit hangit
manéhna kalah ngaragameneng
sabot neuteup tapak rénghap léngkahna
nu ajur dirimbas girimis

2016

 

Dina Hiji Rohang

dina hiji rohang
di rumah sakit
aya nu nganti-nganti
: sepi jeung pati

nya harita
rénghap salira
mungkas lalampahan
raga

2016

 

Érloji

nu meulit ringkang waktu
manéhna nu haben ngulinkeun mangsa
tina tiktekna, nyelap sagala lalakon wanci
upamana: detik nu gunem jeung lampah
atawa angka nu ucul tina ranggeuman umur

hiji mangsa, teuing boa iraha
: manéhna mirupa ririwa

2017

 

Tembang Maskumambang

manéhna nembang maskumambang
dipirig rintakan hujan jeung késétan kamelang
harita, angin reureuh. peuting nembang jemplang
dina langit nu jempling

manéhna laju ngundeur sepi
nu renung dina embun-embunan
nyipta-nyipta kakangen jeung katineung
ngeunaan lalakon nu anggang jeung kahayang
ngeunaan lalampahan nu baris disorang

manéhna masih nembang maskumambang
reujeung abringan kamelang nu sésélékét kana
dada gudawang

2018

 

Simpang Dago

manéhna milih jalan nu ka luhur
bari milin nasibna nu ka handap

aya nu teu kaukur ku léngkahna
lampah dayeuh nu beuki lampar
sedeng karingrang terus nyedek
nyuntrungkeun ringkangna

ngembat jalan nu ka luhur
tanjakan téh ngampar panjang
meulit genggerongna

2020

Arif Abdilah

Arif Abdilah

Penulis, alumnus Bahasa Sunda UPI, bergiat di ASAS dan Turus.

All stories by:Arif Abdilah