Sajak-Sajak Risnawati

820 820 Risnawati

Sing Sabar

Sing sabar, ceuk manéhna ka Mang Udin
nu geus sabulan murang-maring
“Sabar-sabar kuma peta!” ceuk Mang Udin rungsing
pabéasan aing garing
beurang peuting gawé ngan cicing
boa isuk aing jadi parab cacing

Sing sabar, ceuk manéhna ka Kang Dudu
nu geus sabulan roman bangkenu
“Sabar-sabar kuma peta!” ceuk Kang Dudu murukusunu
pabéasan aing muluntu
dikedukan unggal waktu
budak ngarenghik teu kabeuli buku
boa isuk aing teu nyatu

Sing sabar, ceuk manéhna ka Ma Inah
nu geus sabulan teu weléh luh-lah
“Sabar-sabar kuma peta!” ceuk Ma Inah amarah
pabéasan aing kari sérah
lantaran korona teu geura nyingkah

Sing sabar, sora dina televisi hawar-hawar
Pamaréntah lain teu ihtiar
jungkel-jumpalik sangkan rahayat dalahar
Sing sabar!
ceuk manéhna bari pakepuk nyusun jadwal wébinar

 

Tujuh Puluh Lima Taun

Umbul-umbul tinghariul saparat lembur
beureum, konéng, héjo, paul
ngabaretem nataran wanci
nu tingjorélat dina unggal tihang awi

Bapa, iraha balap kaléci?
kuring rék miluan deui
ayeuna mah kuring jangji
rék jadi juara hiji

Ema, iraha rék balap karung?
kuring ayeuna geus siap tarung
di lapang hayang padungdung
ngadu leceng ngadu untung

Umbul-umbul nu rajeg anggur luk tungkul
ngeueung keueung na batin-batin cakueum

 

Keur Anjeun

Ieu sajak ditulis ku mangsi asih
keur anjeun nu teu jejerih guyang kapeurih
bégalan pati di palagan wanci

Ieu sajak minangka tilam katresna
keur anjeun nu teu owel tanaga
cul anak jeung kulawarga
ihlas raga sosoroh nyawa

Ieu sajak dikotrét bahé jeung haté
keur anjeun nu tara ngangluh ku capé
béak beurang béak peuting béak poé
raga celong haropak nandangan lungsé

Ieu sajak, ngagurit nu tandang  jurit
anjeun pahlawan nu suhud di rumah sakit

 

New Normal

Lahan-lahan dibukbak, sakuliah dunya kuriak
ieu jaman new normal, ceuk manéhna
laju mayit-mayit digarotong na pasaran
dipirig jerit silung ngalanglaung
sukma-sukma haropak lunta tina kurung

Lahan-lahan dikali, sakuliah dunya ngageuri
ieu jaman new normal, ceuk manéhna
laju dokter-dokter digarotong dina peti
dipirig hariring pati nyasaak ati
raga-raga leuseuh ngalungsar éléh wowotan

Jalma-jalma balawiri, sakuliah dunya suka-seuri
ieu jaman new normal, ceuk manéhna
laju pasar, mol, bioskop, sakola, didarémo sina buka
teu nolih ka nu geus béak tarékah
capé haté nungguan sasalad ingkah

Cukong-cukong sareuri, kahirupan laju deui
ieu jaman new normal, ceuk manéhna
laju ngantri saléngkah demi saléngkah
sabot nungguan nu hareup ingkah
lempeng muru tutunggul nu beuki rekah

Risnawati

Risnawati

Lahir di Sukabumi, 10 Mei 1971. Nulis dina basa Sunda jeung Indonesia. Buku kumpulan carponna, “Haté Awéwé” (2011) diterbitkeun ku PT. Kiblat Buku Utama jeung novel barudak “Pelesir Ka Basisir” (2020), diterbitkeun ku PT. Dunia Pustaka Jaya.

All stories by:Risnawati
Risnawati

Risnawati

Lahir di Sukabumi, 10 Mei 1971. Nulis dina basa Sunda jeung Indonesia. Buku kumpulan carponna, “Haté Awéwé” (2011) diterbitkeun ku PT. Kiblat Buku Utama jeung novel barudak “Pelesir Ka Basisir” (2020), diterbitkeun ku PT. Dunia Pustaka Jaya.

All stories by:Risnawati
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.