Sajak-sajak Muhamad Faisal

820 462 Muhamad Faisal

SATIJAH

Haneut cipanon
Raheut sungapanana
Leyur késang
Lebah kamelang

Lalampahan
Jauh sorangeun
Lamun sorangan

Urang duaan
Kuring nu pageuh muntang
Anjeun nu pateuh mulang

2017

HAREUPEUN EUNTEUNG

lamun salawasna keueung
nunutur tukangeun keuneung
lamun ludeung mirupa jelema
nu sasab jero leuweung

naon deui nu diteukteuk
teuneung salian tineung
nu teu katempo hareupeun
eunteung

lamun salawasna do’a
méngparkeun dakwa
lamun salilana dosa
dijieun padung jaksa

naon deui nu kudu ditawar
lamun nyawa mirupa hawa
nu ditiup rénghap hareupeun
kaca

2017

MANGSA TATANGKALAN SOLAWATAN

Mangsa tatangkalan solawatan
Nu menyat ngan ayat-ayat
Nu saab saukur do’a-do’a
Nu boa dipapag ku usum
Hujan

Wanci cai ngamalirkeun dikir
Nu palid kekecapan
Sarah jeung runtah kalimah
Nu sugan ngamuara ka tungtung
Padalisan

Urang duaan panggih
Di sasak sajak-sajak

2018

SUBUH NUNGTUN CIIBUN

Subuh nungtun ciibun
Dilahun dangdaunan
Urang dilahun
Régang-régang ranjang
Sabada lilir tengah peuting
Mipit dikir ruruhitna
Ngala do’a mustajabna

Birahi teu bina cai
Jadi kamalir diri
Liwat pasir bulistirna
Leuweung leuleubeutna
Laju saab kana teuteup
Urang duaan
Ciibun ngeclak tina lelembutan

2018

Muhamad Faisal

Muhamad Faisal

Guru Basa Sunda SMAN 1 Cisarua Bogor.

All stories by:Muhamad Faisal
error: