Posts By :

Toni Lesmana

Toni Lesmana

Toni Lesmana

Toni Lesmana, ngarang dina basa Sunda jeung basa Indonesia. Bukuna nu geus medal nyaéta kumpulan carpon Carita Lain Caritakeuneun (Geger Sunten). Sawatara kali dilélér hadiah sastra LBSS. Sajakna jadi pinunjul harepan dina pasanggiri sajak anu diayakeun ku PP-SS taun 2008. Sapopoéna usaha kana kiripik di Ciamis.

Puisi-Puisi Toni Lesmana

820 509 Toni Lesmana

Tungtung Sajak langit geuning ukur boéh nu kumalayang ngebutkeun jutaan météor di awang-awang lir tebar kembang, lir awur cium bumi humarurung, nyeuseup rénghap panyésaan nganganti nu baris ngampihan. gumuruh kasono…

read more
error: