Posts By :

Ari Andriansyah

Ari Andriansyah

Ari Andriansyah

Pituin urang Arjasari, Kab. Bandung. Lahir taun 1988. Mimiti nulis basa kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, UPI Bandung. Tulisanana dimuat dina Manglé, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat jeung sajabana. Kungsi dilélér hadiah sastra LBSS taun 2012. Buku kumpulan sajakna, Léngkah, medal taun 2016. Sapopoéna mancén gawé jadi guru basa Sunda di SMAN Jatinangor, Kab. Sumedang.

Sajak-Sajak Ari Andriansyah

627 536 Ari Andriansyah

Dina sastra Sunda, Ari Andriansyah téh kaasup pangarang entragan béh dieu. Tapi ari dina sual makayakeun sastra Sunda mah katémbong daria.

read more
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.